Skapa en varm och produktiv arbetsmiljö med effektiv byggvärme

10 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

När byggnadsprojekt sker under kallare månader är byggvärme en avgörande faktor för att kunna bibehålla en produktiv arbetsmiljö och för att säkerställa att material och konstruktioner inte skadas av låga temperaturer. Även om användningen av byggvärme kan tyckas vara enkel vid en första anblick, finns det en rad överväganden som bör tas i akt för att skapa en optimal värmelösning. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om byggvärme, från dess viktiga roll i byggprocessen till vilka lösningar som finns tillgängliga.

Varför är byggvärme viktigt?

Byggvärme spelar två väsentliga roller på en byggarbetsplats – den skyddar material och konstruktioner och den skapar en behaglig arbetsmiljö. I kalla klimat kan temperaturer som sjunker under nollstrecket ställa till det på många sätt. Betong och andra konstruktionsmaterial behöver rätt temperaturförhållanden både för att härda korrekt och för att bibehålla sin hållfasthet. Värme hjälper även till att kontrollera luftfuktigheten, vilket kan vara avgörande för vissa installationer, som till exempel golvbeläggningar eller mureri. Utöver det bidrar en uppvärmd arbetsplats till arbetskomforten och kan förebygga hälsorisker som hypotermi hos personalen.

Val av rätt byggvärme

När det kommer till val av rätt värmealternativ för byggarbetsplatser, finns det ett par alternativ att välja mellan. Allt från direkt och indirekt dieselvärmare, till eldrivna värmefläktar och infravärmare. Varje val har sina egna fördelar och nackdelar.

Direkt uppvärmda värmare

Direktuppvärmda värmekanoner är effektiva när det kommer till att snabbt höja temperaturen på byggarbetsplatser. De är enkla att använda och förflytta, men kan utgöra en brandrisk och är inte alltid lämpliga för slutna utrymmen på grund av de förbränningavgaser de släpper ut. Dessa är vanligast på ställen där det finns gott om ventilation och där det inte krävs en sträng kontroll av luftkvaliteten.

byggvärme

Indirekt uppvärmda värmare

Indirekt uppvärmda värmare är en dyrare men renare lösning. De producerar värme genom att värma upp en värmeväxlare och blåser sedan ut den varma luften i önskat område. Förbränningen är separerad från den luft som blåses in i utrymmet, vilket gör dessa värmare till ett bra val för slutna utrymmen där utsläpp måste hållas nere.

Eldrivna värmare

Eldrivna värmefläktar och infravärmare är effektiva och användarvänliga. De producerar ingen rök och är därför ett bra val när arbete sker inomhus eller i dåligt ventilerade utrymmen. Eldrivna värmare är miljövänligare, men deras effektivitet är i hög grad beroende av tillgången på el och de kan bli kostsamma i drift om elpriset är högt.

Hyra eller köpa?

Ett annat viktigt övervägande gäller om byggvärmeutrustningen ska köpas eller hyras. För kortare projekt eller där olika typer av värmealternativ kan behövas under olika skeden, kan det vara fördelaktigt att hyra utrustningen. Det innebär mindre kapitalinvestering och ofta underhåll och service av utrustningen ingår i hyresavtalet. Vid större byggprojekt eller om man regelbundet genomför byggarbeten under kalla förhållanden, kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa in utrustningen.

Miljöhänsyn och energibesparing

När det handlar om byggvärme är det även viktigt att tänka på miljöpåverkan. För att minska energiförbrukningen och därmed både driftkostnaderna och miljöpåverkan, bör man överväga effektiviteten i den valda värmekällan. Det kan innebära att välja den mest energieffektiva värmaren och använda tidsstyrning samt termostater för att optimera användningen. Isolering av byggarbetsplatsen hjälper också till att bibehålla värmen och minskar behovet av ytterligare uppvärmning. Tätning av sprickor och öppningar i omfattningen av byggarbetsplatsen förhindrar värmeförluster och ökar effektiviteten i byggvärmesystemet.

Fler nyheter